एन आर एन पोल्यान्ड संस्थापक अध्यक्षको प्रेस रिलिज

एन आर एन पोल्यान्ड संस्थापक अध्यक्ष डा बोधराज सुबेदीले वेबसाइट सम्बन्धी नाम हटाएको भन्ने बारे खन्डन गर्दै प्रेस रिलिज जारी गरेका छन् ।

  

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.