पोल्यान्डमा सुत्केरी महिलाको मृत्यु कोरोनाबाट नभएर अन्य कारणले भएको पोल्यान्ड स्वास्थ्य मन्त्रालयद्दारा जानकारी

विभिन्न मिडियामा कोरोना भाइरसबाट पोल्यान्डमा एक सुत्केरी महिलाको मृत्यु भन्ने समाचारहरुमा खन्डन गर्दै पोल्यान्ड स्वास्थ्य मन्त्रालयले अरु कारणले मृत्यु भएको तर कोरोनाबाट मृत्यु न भएको जानकारी गराएको छ ।

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.