एन आर एन केन्द्रको आर्थिक प्रतिवेदन सार्वजनिक

गैरआवासीय नेपाली संघलाई पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउने प्रतिबद्दता अनुसार नयाँ कार्यसमितिको पहिलो आर्थिक प्रतिवेदन वेभसाईट मार्फत आज सार्वजनिक गरिएको छ, https://nrna.org/Financial-Report/Report । प्रतिवेदनको सारंश यस्तो छ:

१) लाप्राक नमुना बस्ती:
• चन्दादाता र ब्याजबाट प्राप्त रकम: रु ४५ करोड ७ लाख
• अहिले सम्म लागेको खर्च: रु ४९ करोड
• बाँकि कामको लागि अनुमानित खर्च: रु ६ करोड ८ लाख
• नपुग रकम: रु १० करोड २१ लाख

२) एनआरएन भवन
• चन्दादाता र ब्याजबाट प्राप्त रकम: रु २२ करोड ३४ लाख
• अहिले सम्म लागेको खर्च: रु २८ करोड २६ लाख
• बाँकि कामको लागि अनुमानित खर्च: रु ७ करोड १८ लाख
• नपुग रकम: रु १३ करोड ९ लाख

३) शंखमुल पार्क
• चन्दादाताबाट प्राप्त रकम: रु १ करोड ३२ लाख
• लागेको खर्च: रु २ करोड ५१ लाख
• सेटल गर्न बाँकि: रु ३७ लाख
• नपुग रकम: रु १ करोड ५६ लाख

४) नवौं एनआरएन विश्व सम्मेलन
• प्रतिनिधी दर्ता शुल्क, स्पोन्सरबाट प्राप्त रकम: रु ५ करोड ४९ लाख
• खर्च: रु ३ करोड ९४ लाख
• बचत रकम: रु १ करोड ५४ लाख

५) सचिवालय
• सदस्यता शुल्क, निर्वाचन मनोनयन खर्च, आईसिसि सदस्य शुल्क लगायतबाट प्राप्त शुल्क: रु ८ करोड ६० लाख
• खर्च: रु ९७ लाख
• बचत: रु ७ करोड ६३ लाख

६) बैंक ब्यालेन्स: रु १४ करोड ५८ लाख

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.