पोल्यान्डमा नेपालीहरुले जन्म दर्ता विवाह दर्ता गर्दा ध्यान दिनु पर्ने कुराहरु

विवाह दर्ता प्रमाण
मित्रलाल पार्दे वारसवा पोल्यान्ड

माथिको कागजातमा फलानाको छोरो फलानाको छोरी फलानो ठाउँमा बस्ने सित सामाजिक परम्परा अनुसार बिहे भएको हो भन्ने व्यहोराको कागजात छ तर कुन ठाउमा बिहे भएको हो त्यो बारे स्पष्ट नभएको भन्दै पोल्यान्ड अफिसले स्वीकार्दैन यसको लागि बिहे कुन ठाउमा भएको त्यो स्पस्ट लेखिएको हुनुपर्छ । त्यसैगरी जन्मदर्ताको कागजमा पनि स्पष्ट सित जन्म भएको ठाउँ लेखिएको हुनुपर्छ ।

अत:हामी पोल्यान्डमा नेपालको विवाह दर्ता गर्दा निम्न कुराहरुमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ ।

१ नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयमा प्रमाणीकरण गर्ने
२ पोल्यान्ड दूतावास नया दिल्ली प्रमाणीकरणको लागि लैजाने
३ दिल्ली दूतावासमा प्रती प्रमाणीकरणको शुल्क  २६००भारु लाग्छ ।

४ पोल्यान्डको जन्म बिवाह दर्ता कार्यालयमा उक्त कागजात प्रमाणीकरणको लागि पोलिश भाषामा ट्रान्सलेसन गरि लैजाने
५ स्मरण रहोस् तपाइको बिवाह दर्ता र जन्म दर्तामा नेपालमै विवाह गरेको ठाउँ र जन्म भएको ठाउँ स्पष्ट खुल्ने गरि बनाएर लिनुपर्ने हुनेछ ।

One thought on “पोल्यान्डमा नेपालीहरुले जन्म दर्ता विवाह दर्ता गर्दा ध्यान दिनु पर्ने कुराहरु

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.