बिज्ञापन ,एउटा कोठा चाहिएमा सम्पर्क गर्नुहोस्

 वारसवाको नजिकमा एउटा कोठा खाली छ । कोठा  खोजेकाले तुरुन्त सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ । 

Address:

wyszogrodzka 16

Warszawa Poland

Screenshot_20181021-171252_Facebook

कोठा भाडा १००० ज्लोटी 

दुई जना सम्म बस्न सकिने 

प्रति व्यक्ति 500 ज्लोटी 

फोन नम्बर 729233617

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.