युरोपमा जनरल डाटा पर्सनल रेगुलेसन अन्तर्गत के के पर्छन् ,के के पर्दैनन्

gdpr
जनरल डाटा पर्सनल रेगुलेसन अन्तर्गत कुनै व्यक्तीको व्यक्तिगत विवरणमा सुरक्षा प्रदान गर्नु हो । त्यस्ता कुनै विवरण सार्वजनिक संजालमा वा सार्वजनिक रुपमा प्रकासन गर्नु पुर्व अनिवार्य अनुमती लिनु पर्ने हुन्छ । विना अनुमती कसैको पनि विवरण प्रकासित वा प्रयोग गरेमा दशौ मिलियन युरो सम्म जरिवाना हुन सक्ने हुदा विशेष सावधानी अपनाउनु आवश्यक छ । विशेष गरेर संधसंस्थाले सदस्यहरुको नाम प्रकासन गर्दा सकेसम्म अनुमती नलिइ नगर्नु होला ।

कसैको व्यक्तिगत विवरण अनुमति विना प्रकाशित गरेमा अनुमति विना वा असान्दर्भिक ठाउँमा तेस्रो व्यक्तिलाई फोन नम्बर पासपोर्ट नम्बर दिन बन्देज लगाएको कानुन लागु गरेको छ ।अब कसैले कसैको नाम व्यक्तिगत विवरण सामाजिक संजालमा कुनै जानकारी विना सार्वजनिक गरेमा त्यसको दन्ड जेल देखी मिलियन युरो सम्म रहेको छ । अब सम्बन्धित व्यक्तिको कुनैपनि कारोबार गर्दा कानुनी रुपमा न भएर सहयोग गर्छु भन्नेलाई पनि आज देखि लागु भएको कानुनले अप्ठ्यारो पारेको छ । जस्तो कुनै संघ संस्थाले सम्बन्धित व्यक्तिको इछ्छाविना व्यक्तिगत विवरण पनि सार्वजनिक गर्न पाउदैनन् । कुनै तेस्रो व्यक्तिले तेस्रो व्यक्तिको फोन नम्बर पनि सम्बन्धित व्यक्तिको अनुमती विना दिन नपाइने भएको छ । अब जहाँ जुन ठाउँमा कानुनी रुपमा जे जे विवरण राख्न भनिएको छ त्यही मात्र समावेश गर्न मात्र पाइने भएको छ

gdpr 2

युरोपियन नियम अनुसार
सम्बन्धित व्यक्तिको स्वीक्रिती विना तेश्रो व्यक्तिलाई के के दिन सक्नु हुँदैन

१ सम्बन्धित व्यक्तिको स्वीक्रिती विना उसले नचिनेको व्यक्तिलाई नाम र थर दिनु पनि गैर कानुनी
2. सम्बन्धित व्यक्तिको चाहना विना घर नमबर तेश्रो व्यक्तिलाई दिनु पनि गैरकानुनी
3. सम्बन्धित व्यक्तिको चाहना विना कसैको ईमेल दिनु पनि तेश्रो व्यक्तिलाई दिनु गैर कानुनी हो
4. सम्बन्धित व्यक्तिको चाहना विना कुनै पनि किसिमको आइडेन्टिटी नम्बर कार्ड नम्बर पासपोर्ट नम्बर नागरिकता कार्ड रेसिडेन्ट कार्ड तेश्रो व्यक्तिलाई दिनु पनि गैर कानुनी हो ।
५ सम्बन्धित व्यक्तिको चाहना विना घरको ठेगाना लोकेसन डाटा फोन नम्बर इन्टर्नेट प्रोटोकोल ठेगाना कुकी ठेगाना दिनु पनि गरिकानुनी हो । अरुको फोन ट्र्याक्रिङ्ग सम्बन्धित व्यक्तिको चाहना विना तेश्रो व्यक्तिलाई दिनु पनि गैर कानुनी हो ।
त्यसै गरी कुन्बै व्यक्ती स्वास्थ्य सम्बन्धीको डाटा आदी वा उसको व्यक्तिगत विवरण देखी सिम्बल तेश्रो व्यक्तिलाई दिनु पनि गैर कानुनी हो
पर्सनल डाटाको अर्थ यो हो सम्बन्धित व्यक्तिको चाहना विना तेश्रो व्यक्तिले उसको व्यक्तिगत डाटाहरु कसैलाई दिन पाउदैन ।

पर्सनल डाटा भित्र के के पर्दैनन् त ।
कुनै पनि कम्पनिको रजिस्ट्रेसन नम्बर मागेर तेश्रो व्यक्तिलाई दिएमा त्यो पर्सनल डाटा भित्र पर्दैन ।
कुनै पनि संघ संस्थाको दर्ता नम्बर अरुलाई दिनु त्यो पर्सानल डाटा भित्र पर्दैन ।
कुनै कम्पनिको ईमेल दिनु जस्तो इन्फो एट कम्पनी डट कम
कुनै तेश्रो व्यक्तिलाई दिनु कुनै आपत्ती हुँदैन ।
रेकर्ड नै नभएको डाटाहरु पनि पर्सानल डाटा सुरक्षा भित्र पर्दैन ।

कुनै सरकारी अफिस सार्वजनिक ठाउँ कम्पनी ठेगाना पर्सनल डाटा भित्र पर्दैनन्

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.