“कि त बस्ती हटाइयोस् कि त सिमेन्ट कारखाना हटाइयोस् ” स्थानीय घोराही बासिन्दाहरु

घोराही सिमेन्ट उद्द्योगले आफ्नो क्षमता बढाउने निर्णयको सर्वत्र विरोध हुदै गर्दा स्थानीयहरु थप आक्रोशित भएका छन् ।

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.