” पोल्यान्डको वर्क पर्मिट्मा जुन रकम हुन्छ त्यो रकम कर्मचारीहरुको हातमा पर्ने रकम हैन ” उदयराज गिरी पोल्यान्ड

FB_IMG_1510489785097

उदयराज गिरी
१. विशेष गरि ओर्क पर्मिट्मा जुन रकम हुन्छ त्यो रकम कर्मचारीहरुको हातमा पर्ने रकम हैन।

२. ओर्क पर्मिटमा खाली “Gross” भनेर उल्लेख गरेको हुन्छ। त्यसैले हामीले बुझ्नु पर्ने कुरा gross रकम बाट काटेर आउने रकमलाइ बुझ्नु पर्छ। मानौ कुनै कर्मचारीको तलब 2500 छ भने Retirement insurance 244.00 holding insurance 37,50 sickness insurance 61,25, health insurance194,15 र payment for PIT 155,00 काटेर आउँछ जुन आउने रकम हुन्छ त्यो केबल 1808.10 हुन्छ।

३. पोल्यान्डको मिनिमम महिनाबारी तलब gross PLN 2000 हो भने घन्टाको grosss PLN 11.54 हो।

४. पोल्यान्डमा हाल 2017 सम्म आइपुग्दा प्राय लेबर कामको लागि घन्टाको nett PLN 10-12 सम्म हुन्छ र बाकी त्यो भन्दा बढी तलब हुनेहरु धेरै पुराना या कुनै काममा दक्षित हुन्छ्न।

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.